Høring - organisering av IT-standardisering i helsesektoren

06. februar 2012

Høringsfrist 01.02.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann |