Høring - organisering av IT-standardisering i helsesektoren

06. februar 2012

Høringsfrist 01.02.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Aadel Heilemann