Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen

06. februar 2012

Høringsfrist 18.11.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Som en oppfølging av Nordahl-rapporten har Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Målet er å sikre en samlet og mest mulig ensartet tilnærming til skolens rusmiddelforebyggende arbeid.

Saksbehandler

Kari Jussie lønning