Rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen

06. februar 2012

Høringsfrist 18.11.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Som en oppfølging av Nordahl-rapporten har Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Målet er å sikre en samlet og mest mulig ensartet tilnærming til skolens rusmiddelforebyggende arbeid.

Saksbehandler

Kari Jussie lønning