Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - utfordringer

06. februar 2012

Høringsfrist 22.11.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel |