Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - ledelse og arbeidmiljø i helsetjenesten

06. februar 2012

Høringsfrist 22.11.2010

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører en netthøring som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Selve planen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2011.

 

I denne sammenheng ønsker Helse- og omsorgsdepartementet synspunkt på temaet "ledelse og arbeidsmiljø i helsetjenesten".

 

Det bes om at vedlagte høringsskjema benyttes for innspill på aktuell høring for å lette saksgangen.

Lenke til eksempler:

NB! Ved problemer ved opplasting av uttalelser, vennligst send inn uttalelsen på følgende mailadresse:

anjam.shuja@legeforeningen.no

Saksbehandler

Hanne Gillbo-Blom |