Høring - forskrift om godkjenning av sykehus m.m og forslag til endringer i lov 2.juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste m.m

06. februar 2012

Høringsfrist 04.11.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland