Høring - forslag til ny narkotikaforskrift

06. februar 2012

Høringsfrist 16.11.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk med dette på høring:

- utkast til ny narkotikaforskrift

- utkast til endring i dopingforskriften

- utkast til endringer i legemiddelloven


Lenke til høring: http://legemiddelverket.no/templates/InterPage____82616.aspx

Saksbehandler

Aadel Heilemann