Høring - policynotat om psykisk helsearbeid i kommunene – en samlet tjeneste

06. februar 2012

Høringsfrist 28.10.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kommunehelsetjenesten utgjør grunnbjelken i vårt helsevesen. Legeforeningen mener kommunehelsetjenesten bør styrkes og trappes opp. Personer med psykiske plager utgjør en stor og økende andel av pasientene som skal ha utredning og behandling i kommunehelsetjenesten, i mange tilfeller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning