Etter selvmordet - Veileder om tiltak for etterlatte ved selvmord

06. februar 2012

Høringsfrist 28.09.2010

Fristen er utløpt

Mer enn 500 mennesker tar sitt liv i Norge hvert år, og en regner med at det ved hvert selvmord er minst 10 sterkt berørte etterlatte. Forskning viser at etterlatte i den første tiden etter selvmordet, verken vet hvilken hjelp de trenger eller orker å søke hjelp. De ønsker aktivt å bli kontaktet av tjenesteapparatet. De fleste har et betydelig behov for hjelp, særlig etter en tid når hverdagen og realiteten begynner å gå opp for dem. Da er det ofte få hjelpere tilgjengelig. Etterlatte ønsker at psykososial oppfølging bør vare i et år eller lengere.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |