Finansieringssystem i ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

06. februar 2012

Høringsfrist 01.07.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anne Sofie Daleng