Finansieringssystem i ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

06. februar 2012

Høringsfrist 01.07.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Daleng