Høring - utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

06. februar 2012

Høringsfrist 21.07.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland