Utkast til policynotat - alkohol vår største rusutfordring (ny frist 30 juli)

06. februar 2012

Høringsfrist 31.07.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Alkoholforbruket i et samfunn er bestemt ut fra en rekke forhold. Alkohol har vært brukt som et nærings- og nytelsesmiddel gjennom århundrer, og forbruket har vært bestemt ut fra kulturelle, politiske og økonomiske forhold. Det er godt dokumentert at regulering av tilgang til alkohol gjennom pris og tilgjengelighet påvirker totalkonsumet i samfunnet. Videre er det klare sammenhenger mellom totalforbruk og omfang av helseskader.

De fleste helseskader oppstår under ruspåvirkning av personer som ikke har et avhengighetsforhold til alkohol, ofte knyttet til drikkeepisoder som anses som en normal del av kulturen vår.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning