Utkast til policynotat - alkohol vår største rusutfordring (ny frist 30 juli)

06. februar 2012

Høringsfrist 31.07.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning