Prioriteringsveileder- habiliteringstjenesten

06. februar 2012

Høringsfrist 31.05.2010

Fristen er utløpt

Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet utviklet nasjonale prioriteringsveiledere for rettighetstildeling og frisetting innefor 30fagområder i spesialisthelsetjenesten. Nå foreligger utkast til ytterligere to prioriteringsveiledere for habiliteringstjenesten for barn og unge, og habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet har foregått i samarbeidsprosjektet "Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten". De ferdige prioriteringsveilederne vil utgis som nasjonale prioriteringsveiledere fra Helsedirektoratet i løpet av høsten 2010.

 

Alle dokumentene kan finnes på Helsedirektoratets sider: http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/  

Saksbehandler

Terje Sletnes |