Prioriteringsveileder- habiliteringstjenesten

06. februar 2012

                                                                                                          Vedlegg 1. Sak 167/10 (1.02)

Helsedirektoratet


Deres ref.: 08/4351                                   Vår ref.: 10/2805             Dato: 16.6. 2010
    


Prioriteringsveileder - habiliteringstjenesten

Det vises til høring fra Helsedirektoratet ved brev av 7.5. 2010. Høringen har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske legeforening og behandlet i sentralstyret.

Legeforeningen har ingen bemerkninger til veileder som gjelder voksne i habiliteringstjenesten.

Vedrørende veileder for habiliteringstjensten for barn og unge vises til vedlagte høringsskjema fra Norsk barnelegeforening.  På vegne av
Den norske legeforening


Geir Riise                            Terje Sletnes
generalsekretær                  Fung. avdelingsdirektør

                                   
                                             Anjam Latif Shuja    
                                             saksbehandler
 

Saksbehandler

Terje Sletnes |