Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring med promille

06. februar 2012

Høringsfrist 06.08.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Med bakgrunn i brev fra Samferdselsdepartementet den 16.juli 2007 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å vurdere nærmere om bruk av alkolås som alternativ til tap av førerrett(eventuelt som ledd i promilleprogram/rusprogram) kan være aktuelt i Norge. Arbeidsgruppen har i tillegg til representanter fra Vegdirektoratet bestått av representanter fra Justisdepartementet, Polititdirektoratet, helsedirektoratet og Kriminalomsorgen.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning