Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring med promille

06. februar 2012

Høringsfrist 06.08.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning