Strategi for norsk helsenett

06. februar 2012

Høringsfrist 12.05.2010

Fristen er utløpt

Norsk helsenett skal i stor grad samhandle med eier, de andre aktørene i sektoren og øvrige samarbeidsparter. Deres utgangspunkt er derfor at en effektiv strategi for Norsk Helsenett ikke kan utarbeides av statsforetaket alene, men må utvikles og forankres gjennom formelt samarbeid og aktiv dialog med eier, myndigheter og andre aktører og samarbeidsparter som alle er gitt et felles mål

Saksbehandler

Audun Fredriksen |