Føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemålet

06. februar 2012

Høringsfrist 08.05.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen