Føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemålet

06. februar 2012

Høringsfrist 08.05.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen