Føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemålet

06. februar 2012

Høringsfrist 08.05.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I høringsbrevet fra Utdanningsdirektoratet foreslås det endringer knyttet til føring av fravær på vitnemålet for elever i grunnskolen og i videregående opplæring. Forslaget går i korte trekk ut på at for at fravær som skyldes helsemessige grunner skal kunne kreves ikke ført på vitnemålet må eleven fremlegge en legeerklæring.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen