Forslag til refusjon av apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn

06. februar 2012

Høringsfrist 07.05.2010

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om endringer i legemiddelforskriften § 14-10, som vil gjøre det mulig for Statens legemiddelverk å innvilge forhåndsgodkjent refusjon for visse apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |