Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Forslag til refusjon av apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn

06. februar 2012

Høringsfrist 07.05.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om endringer i legemiddelforskriften § 14-10, som vil gjøre det mulig for Statens legemiddelverk å innvilge forhåndsgodkjent refusjon for visse apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning