Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet og forslag til endringer i representasjonsregelverket

06. februar 2012

Høringsfrist 08.05.2010

Fristen er utløpt

Akademikerne har videresendt høringen om: Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet og forslag til endringer i representasjonsregelverket. Dette er to separate saker og Akademikerne vil avgi to separate høringsuttalelser. De velger like fullt å sende disse to høringene samlet til Legeforeningen, da det kan være et poeng å se sakene i sammenheng.

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom |