Høring - Forslag om endring av retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre og etterutdanning

06. februar 2012