Høring - Forslag om endring av retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre og etterutdanning

06. februar 2012

Høringsfrist 26.03.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Einar Skoglund