Høring - modeller for faste stillinger for leger i spesialisering

06. februar 2012

Høringsfrist 01.05.2010

Fristen er utløpt

Landsstyret vedtok i 2009 at leger i spesialisering skal ansettes fast. På denne bakgrunn har sentralstyret diskutert modeller for faste stillinger for leger i spesialisering. det vsies til vedlagte dokument vedrørende faste stillinger for leger i spesialisering, hvor modellene fremkommer.
I dette arbeidet er det viktig med innspill fra fagmiljøene på hvordan dette kan gjennomføres.

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik |