Høring - modeller for faste stillinger for leger i spesialisering

06. februar 2012

Høringsfrist 01.05.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik