Høring - opptak på byttelisten

06. februar 2012

Høringsfrist 09.03.2010

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens legemiddelverk om opptak på byttelisten.
Byttelisten gir en oversikt over hvilke legemidler som er byttbare. Byttelisten innebærer at apotek kan bytte legemidlet som står på pasientens resept, til et tilsvarende legemiddel som står på listen.

Saksbehandler

Elisabeth Søyland |