Høring - opptak på byttelisten

06. februar 2012

                                                                                                         Vedlegg 1. Sak 74/10 (3.09)

Statens legemiddelverk
Sven Oftedals vei 8
0950 Oslo


Deres ref.: 10/02385-1    Vår ref.: 10/1298    Dato: 22.3. 2010
    

Høring om opptak på byttelisten

Vi viser til høring datert 25.1. 2010 fra Legemiddelverket om opptak på byttelisten av følgende legemidler:

1.    Neupogen 0.6 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning/konsentrat til infusjonsvæske i ferdigfylt sprøyte ”Amgen Europe B.V”.
2.    Neupogen 0.96 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning/konsentrat til infusjonsvæske i ferdigutfylt sprøyte ”Amgen Europe B.V”
3.    Tevagrastim 30MIE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning eller infusjonsvæske, oppløsning ”Teva Generics GmbH”
4.    Tevagrastim 48MIE/0,8 ml injeksjonsvæske, oppløsning eller infusjonsvæske, oppløsning ”Teva Generics GmbH”
5.    Ratiopharm 30MIE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning eller infusjonsvæske, oppløsning ”Ratiopharm GmbH”
6.    Ratiopharm 48MIE/0,8 ml injeksjonsvæske, oppløsning eller infusjonsvæske, oppløsning ”Ratiopharm GmbH”

Legeforeningen ser endringene, som har til hensikt å sikre økt konkurranse og dermed lavere pris på legemidler, som hensiktsmessige.

Legeforeningen gir sin støtte til forslagene til endringer på byttelisten.


Med hilsen
Den norske legeforening


Geir Riise
Generalsekretær
 

Saksbehandler

Elisabeth Søyland |