Høring - utkast til policynotat om utdanning

06. februar 2012

Høringsfrist 11.03.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Mangel på leger gjør at store grupper av verdens befolkning ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. Problemet øker på grunn av aktiv rekruttering til rike land og rekruttering til arbeid utenfor den offentlige helsetjenesten. Høyinntektsland står overfor en demografisk endring i befolkningen, og etterspørselen etter arbeidskraft fra utlandet vil derfor øke i framtiden.

Saksbehandler

Anjam Shuja