Revisjon regler for legeforeningens forhandlingsvirksomhet

06. februar 2012

Høringsfrist 02.03.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Jon Ole Whist