Revisjon regler for legeforeningens forhandlingsvirksomhet

06. februar 2012

Høringsfrist 02.03.2010

Fristen er utløpt

Etter 2004 har det vært endringer av navn, både på hovedforening, og flere yrkesforeninger, og det har skjedd endringer innenfor ulike overenskomstområder der Legeforeningen har interesser. Eksempelvis gir dagens regelverk ikke praktikable regler for lokal lønnsforhandling i KS-sektoren. Skulle dagens regelverk vært lagt til grunn, skulle Sentralstyret i ytterste konsekvens vedta krav til alle landets ca 430 ulike lokale forhandlingsløp, og dersom det var aktuelt å ta brudd og sende et lokalt oppgjør til lokal tvistenemnd, er det etter dagens regelverk en myndighet som kun tilligger Sentralstyret. Rett nok har dette vært praktisert noe mer smidig, men dette er et eksempel på behovet for en oppdatering.

Saksbehandler

Jon Ole Whist |