Endringer i blodforskriften for å sikre tilgang på blod og blodprodukter

06. februar 2012

Høringsfrist 02.12.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |