Endringer i blodforskriften for å sikre tilgang på blod og blodprodukter

06. februar 2012

Høringsfrist 02.12.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning