Endringer i blodforskriften for å sikre tilgang på blod og blodprodukter

06. februar 2012

Høringsfrist 02.12.2009

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet Beregninger utført av European Blood Alliance Emergency Planning Group viser at det som følge av den pågående pandemiske influensa A(H1N1) kan oppstå en netto mangel på blod/blodprodukter på 10—15 %. For å kunne avhjelpe en eventuell mangel på blod ble kommisjonsdirektiv 2009/135/EF vedtatt 3. november 2009.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |