Landsstyresak - valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøtet i 2013

06. februar 2012

Høringsfrist 02.03.2010

Fristen er utløpt

Landsstyremøtene i 2010, 2011 og 2012 arrangeres alle av sentralstyret/sekretariatet på Soria Moria i Oslo.

 

Landsstyremøtet i 2013 kan arrangeres annet sted i landet og med en lokal arrangør.

 

Sentralstyret behandlet i møte den 21.10. 2009 et forslag fra sekretariatet om iverksettelse av prosessen for å finne frem til en medarrangør i 2013. Vedtaket var følgende:

 

Legeforeningens avdelinger tilskrives med anmodning om å fremme forslag om lokal arrangør og stedsvalg for landsstyremøtet i 2013.

Saksbehandler

Odvar Brænden |