Landsstyresak - valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøtet i 2013

06. februar 2012

Høringsfrist 02.03.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Odvar Brænden