Forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

06. februar 2012

Høringsfrist 17.11.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.