Høring- forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endringer i SYSVAK-registerforskriften

06. februar 2012

Høringsfrist 12.09.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og om endringer i SYSVAK-registerforskriften.

Forslaget i høringsnotatet innebærer at kommunene får plikt til å tilby vaksinasjon mot sesonginfluensa og pandemisk influensa. Vaksinene vil for 2009-sesongen formidles gratis fra
Folkehelseinstituttet til kommunene. Departementet gis myndighet til å fastsette en sats for egenbetaling fra de vaksinerte for selve vaksinasjonen. For 2009-sesongen settes denne satsen til 50 kroner. Videre får helsepersonell plikt til å melde alle vaksinasjoner mot pandemisk influensa til SYSVAK-registeret.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning