Høring- forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endringer i SYSVAK-registerforskriften

06. februar 2012

Høringsfrist 12.09.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning