Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet - om helsemessig og sosial beredskap

06. februar 2012

Høringsfrist 13.08.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet