Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet - om helsemessig og sosial beredskap

06. februar 2012

Høringsfrist 13.08.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap. Høringsfristen er syv dager.

 

Forslaget i høringsnotatet innebærer at personell som tidligere har tjenestegjort i virksomhet omfattet av lov om helsemessig og sosial beredskap helsevesenet og særskilt kvalifisert personell skal kunne beordres i en eventuell krisesituasjon.

 

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet