Forhåndsvarsel om innføring av foretrukne blodtrykkssenkende legemidler

06. februar 2012

Høringsfrist 06.09.2009

Fristen er utløpt

Statens legemiddelverk har gjennomført en revurdering av forhåndsgodkjent refusjon for blodtrykkssenkende legemidler oppført i refusjonslisten (blåreseptforskriften, § 2) j.fr legemiddelforskriftene § 14-27. Gjennomgangen ble varslet på Legemiddelverkets nettsider www.legemiddelverket.no i november 2008 og omfatter 46 ulike virkestoffer/kombinasjoner (ATC- nr.) fordelt på seks legemiddelgrupper.

Som det fremgår av vedlagte rapport fra Statens legemiddelverk, vurderer Statens legemiddelverk det slik at det bør innføres foretrukne blodtrykkssenkende legemidler i samsvar med dagens kunnskap.

Saksbehandler

Audun Fredriksen |