Forhåndsvarsel om innføring av foretrukne blodtrykkssenkende legemidler

06. februar 2012

Høringsfrist 06.09.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Audun Fredriksen