Høring om rett til omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri

06. februar 2012

Høringsfrist 06.10.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom