Høring om rett til omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri

06. februar 2012

Høringsfrist 06.10.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring et notat om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri.

Arbeidsmiljøloven gir fedre rett til fri fra arbeidet i to uker i forbindelse med fødsel og adopsjon. Permisjonen er begrunnet ut fra at far, eller annen nær omsorgsperson skal ha mulighet til å ta del i barselomsorgen.

Rett til ammefri følger også av arbeidsmiljøloven og gir kvinner som ammer rett til pauser i løpet av arbeidsdagen eller kortere arbeidsdag. Formålet er å legge til rette for amming blant yrkesaktive kvinner.

 

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom