Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 05.09.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Søyland