Legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 06.08.2009

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring: ”Legemiddelassistert rehabilitering (LAR forskriften)med høringsnotat og utkast til Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (LAR- retningslinjen). For at høringsinstansene best mulig skal kunne se forskrift og retningslinje i sammenheng, er det besluttet felles høring av de to utkastene.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt |