Legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 06.08.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt