Høring - forslag om å innføre kombinasjonsadvarseler på tobakkspakningene

06. februar 2012

Høringsfrist 03.06.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) på tobakksinnpakningen, ved endringer i merkeforskriften kapittel III. Det foreslås også noen mindre tekniske endringer i forskriften.

Saksbehandler

Ellen Juul Andersen