Høring - forslag om å innføre kombinasjonsadvarseler på tobakkspakningene

06. februar 2012

Høringsfrist 03.06.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ellen Juul Andersen