Høring - handlingsplan for habilitering av barn og unge

06. februar 2012

Høringsfrist 20.05.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring: ”Handlingsplan for habilitering av barn og unge”. Etter oppdrag fra HOD har Helsedirektoratet utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Handlingsplanen er et tiltak innenfor nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011.

Saksbehandler

Audun Fredriksen