Høring - handlingsplan for habilitering av barn og unge

06. februar 2012

Høringsfrist 20.05.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen